Найдено 1978 документов
 • Економічні відносини
  41 Економічні відносини. ПЛАНВступ 3 1. Поняття та суть економічних виробничих відносин 4 2. Аналіз відносин власності в контексті економічних відносин 11 3. Економічні потреби через призму економічних відносин 24 4. Економічні інтереси - рушійна сила економічних відносин 31 Висновок 39 Список використаної літератури 41 Вступ Економічні відносини являють собою сукупність соціально-економічних та організаційно-виробничих звязків між господарюючими субєктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів. Соціально-економічні відносини є цілісною, структурно субординованою системою, що постійно розвивається від простого до складного. Основою цього процесу є розвиток продуктивних сил суспільства, їхньої матеріально-речової та економічної структури. При цьому виробничі відносини можуть відігравати двоїсту роль: двигуна, що стимулює і прискорює розвиток продуктивних сил, або сили, що...
 • Економічні кризи, сутність, причини та еволюція
  46 Курсова робота з курсу Основи економічної теорії, мікроекономіки та макроекономіки на тему: «Економічні кризи, сутність, причини та еволюція» Київ - 2008 Зміст Вступ 1. Сутність економічних криз, їх стадія та класифікація 2. Причини виникнення економічних криз з позиції різних економічних шкіл 3. Економічна криза в Україні: причини виникнення та наслідки 4. Роль держави у регулюванні економічного росту 5. Шляхи вирішення і механізми профілактики економічних криз Висновок Список використаної літератури ВСТУП Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності й навіть криз. Економічні кризи можна підрозділити на дві основні групи. До першої групи ставляться традиційні циклічні...
 • Економічно-статистичні методи в аналізі економічних явищ і процесів
  2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРАСНОАРМІИСЬКИИ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра економіки і управління підприємством КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Основи статистики” на тему: «Економічно-статистичні методи в аналізі економічних явищ і процесів» Перевірила ст. викладач Н.Д.Табачкова Виконала Студентка гр.МП-06 І.С. Лозова 2008 Зміст Вступ Розділ І. Групування статичних даних та обчислення статичних показників 1.1 Практичне застосування методики проведення статистичних групувань 1.2 Вивчення залежності на основі статистичних групувань 1.3 Визначення показників для перших десяти магазинів фірми Розділ II. Аналіз рядів динаміки Розділ III. Індексний аналіз Розділ IV. Кореляційний аналіз Розділ V. Визначення тенденції розвитку та прогнозування Висновки Список використаної літератури Вступ З давніх часів людство здійснювало облік...
 • Електронні гроші та форми їх застосування
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ Кафедра економічної теорії Курсова робота з дисципліни: «Економічна теорія» на тему: «Електронні гроші та форми їх застосування» Виконав студент: Якуба Є.В 1-курс, група ЗМО-062 _______________________ (підпис студента) Перевірив: _______________________ (підпис викладача) Чернігів, 2007 Зміст Вступ……………………………………………………………………………3 I Глава. Гроші. 1. Гроші. Поняття та їх сущьність……….……...……………………..5 2. Еволюція грошей………………………………………………………6 3. Функції грошей…………………………………………………………9 II Глава. Електронні гроші 4. Електронні гроші та їх поняття……………………………………..12 5. Система Електронних платежів в мережі Інтернет WebMoney Transfer 5.1. WebMoney Transfer (пояснення)……………………………...…15 5.2. Технология….………………………………………………………16 5.3. Безпека фінансових транзакцій……...………………………….17 6. Розповсюдженість...
 • Естественные монополии
  57 Содержание Введение 2 Монополия 3 Максимизация прибыли монополиста 13 Естественная монополия20 Регулирование 22 Правовая база. 25 Функции и задачи органов регулирования Е.м. 29 Полномочия органов регулирования естественных монополий: 29 Ответственность за нарушения настоящего Федерального закона36 Естественные монополии Нижнего Новгорода 38 Монополия Ростелекома. 40 Монополия на электроэнергию 43 Монополист «ВолгаТелеком» 52 Монополия наружной рекламы 57 Последние громкие дела ФАС Нижегородской области 60 Заключение71 Список литературы 73 Введение Выбранная тема является актуальной, т.к. вопрос о сущности и трансформации естественной монополии, способах ее реформирования и...
 • Естественные монополии в России: история, перспективы развития, реформирование
  49 Содержание Введение 3 1. Естественные монополии - теоретический аспект 5 2. Роль естественной монополии в экономике 7 3. Естественная монополия в России: история создания и перспективы развития 10 4. Законодательное регулирование естественной монополии 19 5. Реформирование естественных монополий на примере крупнейших естественных монополистов в России 27 5.1 Реформа электроэнергетики 32 5.2 Реформирование газовой отрасли 36 5.3 Реформа железнодорожного транспорта 39 6. Конкурсы за концессии в контексте тарифного регулирования 44 Заключение 47 Список используемых источников 49 Введение В независимости от того, является ли предприятие - монополист естественной или искусственной, каждое из таких предприятий обладает монопольной властью, то есть способностью регулировать цену на производимый товар через ограничение...
 • Естественные монополии и государственное регулирование их деятельности
  25КУРСОВАЯ РАБОТАпо дисциплине «Экономическая теория»на тему «Естественные монополии и государственное регулирование их деятельности»СодержаниеВведение1.Общая характеристика естественных монополий2.Антимонопольная политика в отношении естественных монополий2.1.Регулирование деятельности естественных монополий2.1.1.Х-неэффективность2.2.Максимизация уровня производства2.3.Обеспечение самоокупаемости2.4.Реформирование структуры российских естественных монополий2.5.Национальные или частные3. Государственное и рыночное способы регулирования тарифов естественных монополий3.1. Необходимость государственного регулирования тарифов3.2. Преимущества и недостатки государственного и рыночного способов регулирования тарифов4.Перспективы развития и последствия естественных монополий4.1. Экономические последствия монополий 4.2. Перспективы развития естественных монополийВведениеИногда эффект экономии на масштабе производства может быть настолько большим, что...
 • Ефект доходу та ефект заміщення на товарному ринку
  3 ВСТУП Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити про границю споживання, такому стані всіх людей, при якому їхні потреби в благах максимально насичені. І в сучасний час потреби в красивому одязі, вишуканій їжі, у погоні за модою і престижем актуальні, і від них залежать зайнятість на ринку праці, розвиток як великого, так і малого бізнесу. Задоволення потреб - це ціль будь-якої діяльності людини. Вона працює, щоб забезпечити собі харчування, одяг, відпочинок, розваги тобто ті блага, що потрібні в житті. І навіть діяння, що, здавалося б, не несе ніякої користі для людини, насправді має причину. Наприклад, милостиня, для того, хто її дає, є задоволенням його вищих потреб, звязаних з його психікою. Людина без потреб - мертва людина. Мільйони років еволюції можна...
 • Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення
  2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Харківський Університет Харчування та Торгівлі Кафедра економіки підприємства Курсова робота на тему: " Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення " Виконавець: студентка ІІІ курсу Економічного ф-та Гр. Е-26 Піменова Катерина Консультант: Ст. викл. Волосов А.М. Харків 2008 ПЛАН Вступ 2 1. Поняття основних засобів, їх класифікація та структура 3 2. Відтворення основних засобів, види їх оцінки 7 3. Ефективність використання основних засобів: показники та фактори впливу 11 4. Аналіз стану та ефективного використання основних засобів на філії „Павлоградвугілля” “Павлоградська автобаза” 18 Висновки 25 Додаток А 27 Список літератури 28 Вступ З появою підприємств перед їх засновниками поставали питання: "Як виробляти багато продукції? Як...
 • Ефективність використання ресурсів підприємства
  Вихідні дані№ПоказникиОдиниці виміруВаріант 211Обсяг виробленої продукції в оптових цінах підприємства (без ПДВ)млн. грн.8,502Вартість реалізованої продукціїмлн. грн.6,403Первісна вартість основних виробничих фондівІ з них пасивна частинамлн. грн.%4,306,404Залишкова вартість основних виробничих фондівмлн. грн.2,705Наявність ОВФ на початку рокумлн. грн.3,706Поступило у звітному році - всьогомлн. грн.1,507Вибуло у звітному році - всьогомлн. грн.0,308Чисельність працівників -Всього у т. ч. робітниківчол.чол.2351609Кількість одиниць встановленого обладнанняштук710Норматив планових просторів (% від рекламного фонду)%11,011Випуск виробів на квартал по плануштук200012Собівартість продукції у т. ч. матеріальні витратимлн. грн.млн. грн.5,102,8013Середньорічні залишки оборотних коштів у т....

Ваш репетитор – залог твердых знаний и успешных результатов в...

ВУЗы Казахстана: какое профессиональное будущее выбрать