Найдено 668 документов
 • Місце Великобританії у світовій економіці
  2 План 1. Великобританія як субєкт міжнародного середовища бізнесу.1.1. Рейтингові позиції у світовій економіці за основними показниками (ВВП; ВВП на душу населення тощо)1.2 Національний економічний потенціал1.2.1 Наявність сприятливих природних ресурсів (корисних копалин; ґрунтово-кліматичних умов)1.2.2 Кількість та рівень кваліфікації трудових ресурсів1.2.3 Рівень розвитку виробничої інфраструктури (транспорт; звязок та ін.)1.2.4 Обсяги виробничих потужностей1.2.5 Рівень розвитку науки і техніки2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі у динаміці за 2004 - 2006 рр.2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі (експорт; імпорт; ЗТО; генеральна торгівля)2.2 Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу послуг; індекси стану балансу; індекс «умови торгівлі»; індекс чистої торгівлі)2.3 Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура...
 • Місце і роль США у світовому господарстві
  Місце і роль США у світовому господарстві. ПЛАНВступ 3 Розділ 1. Становлення США як світового економічного лідера 4 1.1 Перша світова війна та США. Участь США у післявоєнному світовому економічному устрої 4 1.2 Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. та «Новий курс» Ф.Д. Рузвельта 7 1.3 Економічна політика США в роки другої світової війни та післявоєнна економічна політика США 13 Розділ 2. Характеристика економіки США на сучасному етапі 17 2.1. Характерні риси економічного розвитку США 17 2.2. Світогосподарське положення США 20 2.3. Особливості зовнішньої економічної політики США 23 Розділ 3 Стан та перспективи економічного співробітництва США та України 28 3.1 Проблеми та перспективи економічної співпраці Україні і США 28 3.2 Проблема захисту прав на інтелектуальну власність та її вплив на українсько-американські торговельні відносини 32 ...
 • Наименее развитые страны в структуре мировой экономики и перспективы их развития
  2 СодержаниеВведение 1. Понятие и особенности наименее развитых стран 1.1 Понятие наименее развитых стран. Критерии классификации 1.2 Направления, программы и модели развития наименее развитых стран 2. Место наименее развитых стран в мировой экономике 2.1 Социально-экономические проблемы и тормозящие факторы в экономике наименее развитых стран 2.2 Структура экономики наименее развитых стран на примере Анголы, Самоа и Эфиопии 2.3 Макроэкономические показатели экономики наименее развитых стран 2.4 Программа по преодолению последствий мирового кризиса для наименее развитых стран 2.5 Интеграционные процессы в наименее развитых странах 3. Перспективы развития внешнеторговых отношений Республики Беларусь с развивающимися странами Заключение Список использованных источников Приложение А Приложение Б ...
 • Налоговая гармонизация в странах ЕС
  36 КУРСОВАЯ РАБОТА Налоговая гармонизация в странах ЕС Содержание Введение 1. Экономическая интеграция в странах Европейского Союза 1.1 Сущность налогообложения в государстве 1.2 Развитие экономики западных стран на современном этапе экономического развития 2. Налоговые аспекты расширения Европейского Союза 2.1 Общая характеристика национальных налоговых систем стран ЕС 2.2 Финансирование процесса расширения ЕС 2.3 Характеристика отдельных видов налогов в странах ЕС 3. Налоговая конкуренция в ЕС и перспективы европейской налоговой координации Заключение Введение В настоящее время наиболее развитым интеграционным объединением является Европейский Союз, основной предшественник которого Европейское экономическое сообщество - было создано в 1957 г. Задача, стоящая сегодня в ЕС на повестке дня - формирование и укрепление экономического, валютного и политического союза стран - участниц. Интеграция в рамках ЕС затрагивает...
 • Напрямки розвитку Бразилії
  29 Напрямки розвитку Бразилії. ПЛАНВступ 3 1. Напрямки економічного розвитку Бразилії 5 1.1 Сучасний стан економіки Бразилії 5 1.2 Основні галузеві напрямки розвитку бразильської економіки 7 1.3 Загальний стан валютної системи Бразилії 9 2. Напрямки розвитку міжнародного товарообміну Бразилії 11 2.1 Стан міжнародного товарообміну Бразилії 11 2.2 Місце Бразилії в міжнародному обміні технологіями 14 2.3 Особливості розвитку вільних економічних зон у Бразилії 17 2.4 Місце Бразилії в міжнародному поділі праці 19 3. Напрямки розвитку фінансового сектору Бразилії 21 Висновок 27 Список використаної літератури 30 Вступ В якості вступу до курсової роботи наведемо загальну характеристику обраної країни для дослідження. Так, Бразилія розташована в східній і центральній частинах Південної Америки, займає майже половину материка, її площа близько...
 • Национальная инвестиционная политика: мировая практика стимулирования прямых зарубежных инвестиций
  42 Содержание Введение 1 Общая характеристика политики стимулирования ПЗИ 1.1 Эволюция политики стимулирования ПЗИ 1.2 Инвестиционные стимулы 2 Инструменты стимулирования зарубежных инвесторов 2.1 Налоговые льготы 2.2 Финансовые и прочие формы стимулирования иностранных капиталовложений 3 Инвестиционная привлекательность России 3.1 Проблемы инвестиционной привлекательности России 3.2 Способы повышения инвестиционной привлекательности России Заключение Список использованных источников Приложения Введение Независимо от уровня экономического развития любая страна стремится привлечь иностранные капиталы, получить прямые или косвенные эффекты от этих инвестиций. Наибольшую роль в привлечении средств играют макроэкономические факторы, в том числе емкость внутреннего рынка, валютная, политическая стабильность, а также уровень развития инфраструктуры и квалификация рабочей силы. Кроме того, важна инвестиционная политика...
 • Необходимость и сущность "бивалютной корзины"
  Введение Определение «бивалютной корзины» Бивалютная корзина -- операционный ориентир курсовой политики Центрального Банка России, введенный 1 февраля 2005 года для определения реального курса рубля по отношению к основным валютам: доллару и евро. В момент введения бивалютная корзина складывалась из 0,1 евро и 0,9 доллара США. Текущие значения установлены 8 февраля 2007 года; бивалютная корзина состоит из 0,45 евро и 0,55 доллара США. Первоначально соотношение евро и доллара в бивалютной корзине было установлено как ?0,1 и $0,9. В 2005 году ЦБ активно оптимизировал соотношение валют в корзине и всего через полтора месяца доля евро увеличилась до 0,2, а ещё через два месяца до 0,3. Первого августа 2005 года соотношение евро/доллар достигло 0,35/0,65, а ещё через три месяца 0,4/0,6. В таком виде корзина просуществовала полтора года, до 7 февраля 2007. С 8 февраля 2007 года ЦБ установил бивалютную корзину из 0,45 евро и 0,55 доллара. Бивалютная корзина -...
 • Нетарифные ограничения внешней торговли
  3 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. М. Горького Экономический факультет Кафедра мировой экономики НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ. Курсовая работа студентки III курса Научный руководитель: к. э. н., доцент кафедры мировой экономики, Екатеринбург 2007 ОГЛАВЛЕНИЕ: Введение. 2 Глава 1. Теоретико-методологические аспекты применения нетарифных ограничений во внешней торговле. 4 1.1. Нетарифные ограничения как часть протекционистской политики: понятие и сущность. 5 1.2. Классификация нетарифных ограничений. 6 1.3. Эффективность использования нетарифных ограничений. 19 Глава 2. Нетарифные ограничения в регулировании внешней...
 • Образование и деятельность Всемирной Торговой Организации
  2 ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ Институт открытого образования Отделение заочного обучения Кафедра мировой экономики и международных валютно-кредитных отношений КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Международные экономические отношения» на тему «Образование и деятельность Всемирной Т орговой О рганизации» Выполнила: гр. 05ЗУ2-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Васютинская Екатерина Николаевна Проверил:________________________ Москва 2006 СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 3ГЛАВА 1. ОБРАЗОВАНИЕ ВТО 51.1. История создания и развития ВТО 51.2. Цели, принципы, функции, организационная структура, принятие решений и членство ВТО 71.3. Основные преимущества ВТО 14ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВТО 182.1. Деятельность и итоги ВТО 182.2. Проблемы ВТО 20ГЛАВА 3. РОССИЯ И ВТО 22ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26ПРИЛОЖЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ Всемирная Торговая Организация -...
 • Образование Панамериканского союза
  2Федеральное агентство по образованиюГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образованияДальневосточный государственный технический университет(ДВПИ им. В.В. Куйбышева)Тихоокеанский институт политики и праваКафедра международных отношений Курсовая работа Образование Панамериканского союзаВыполнил:Студент 4 курса гр. П-5521Саниин М.С.Научный руководитель:Ст. преподавательПанекова М.П.Владивосток 2008стр.Введение 3Основная часть: Образование панамериканского союза 6Глава I. История и предпосылки создания Панамериканского союза 6 §1. Страны Латинской Америки в конце XIX- начале XX века…6 §2. США в конце XIX- начале XX века 11Глава II. Отношения США и стран Латинской Америки в рамках межамериканского взаимодействия 16 §1. Панамериканские конференции 16 §2. Организация Американских Государств 20Заключение 25Список использованной литературы...

Какова роль грамотности в нашем современном обществе

Девчонки налево, мальчишки направо: есть ли прелести в...