Найдено 58 документов
 • Взимание таможенных пошлин
  1. Порядок взимания таможенных пошлин по экспорту и импорту Таможенный Кодекс РФ, как и его предшественник, относит к таможенным платежам ввозную и вывозную таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, а также таможенные сборы (ст. 318). Вместе с тем в отличие от Кодекса 1993 г. к условиям помещения товаров под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления не отнесена уплата таможенных сборов за таможенное оформление.В соответствии с § 1 ст. VIII ГАТТ ВТО, таможенные сборы ограничиваются по своей величине приблизительной стоимостью оказанных услуг. Это ограничение, исключающее фискальный характер таможенных сборов, направлено на сокращение препятствий для свободного перемещения товаров. Уплата сборов должна быть непосредственно связана с расходами таможенных органов на совершение юридически значимых действий в интересах обратившегося лица при таможенном оформлении товаров, и соответственно она не...
 • Взимание таможенных пошлин
  1. Порядок взимания таможенных пошлин по экспорту и импорту Таможенный Кодекс РФ, как и его предшественник, относит к таможенным платежам ввозную и вывозную таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, а также таможенные сборы (ст. 318). Вместе с тем в отличие от Кодекса 1993 г. к условиям помещения товаров под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления не отнесена уплата таможенных сборов за таможенное оформление.В соответствии с § 1 ст. VIII ГАТТ ВТО, таможенные сборы ограничиваются по своей величине приблизительной стоимостью оказанных услуг. Это ограничение, исключающее фискальный характер таможенных сборов, направлено на сокращение препятствий для свободного перемещения товаров. Уплата сборов должна быть непосредственно связана с расходами таможенных органов на совершение юридически значимых действий в интересах обратившегося лица при таможенном оформлении товаров, и соответственно она не...
 • Історія митної справи в Україні
  9Контрольна робота:Історія митної справи в Україні Зміст 1. Зародження митно-тарифних відносин в Україні2. Митно-тарифна система за Козацької держави3. Митна політика Російської імперії 1. Зародження митно-тарифних відносин в Україні Становлення митної системи як чинника розвитку держави залежить від взаємодії як обєктивних, так і субєктивних факторів. Оскільки організація митної системи - це складова політики держави і частина економічної системи, то її реформування відбувається у відповідності до еволюції економіки в цілому. Зі зміною типів і форм державності змінювалась і митна політика, що відповідно відбивалось на ролі митних органів у системі регулювання державою економічних процесів.Історія розвитку митної системи в Україні починається з IV-V століття до нашої ери, коли у містах Причорноморя почалося стягнення податків за просування через чужу територію. З появою скіфської держави на початку VII ст. до н.е....
 • Історія становлення митної системи на теренах України
  13Контрольна роботаМитна справаІсторія становлення митної системи на теренах України Зміст 1. Митна система України на початку XX століття2. Характер і направленість митно-тарифної політики СРСР3. Характеристика сучасного етапу розвитку митно-тарифної політики України 1. Митна система України на початку XX століття З початком Першої світової війни українські землі, що входили до складу ворогуючих імперій, припинили митні операції, характерні для мирного часу. їхнє відновлення відбулося в ході відродження української державності, чільним атрибутом якої стало заснування самостійного митного відомства.З проголошенням 4-м Універсалом Центральної Ради України незалежною державою почався новий етап становлення митної системи в Україні. В Універсалі відзначалось: "Однині Народна Українська Республіка бере в свої руки найважливіші галузі торгівлі і всі доходи з неї повертатиме на користь народу. Торг товарами, які будуть привозитись з-за кордону і...
 • Методи визначення митної вартості товарів
  1 Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: “Митна політика” Виконала: студентка 6 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Перепада Алла Перевірив: Викладач Шереметинська Оксана Валеріївна Київ - 2009 Зміст Теоретичне питання 1. Визначення митної вартості Теоретичне питання 2. Основні джерела міжнародного митного права Теоретичне питання 3. Переміщення валюти через митний кордон України Список використаної літератури Додатки ВАРІАНТ 12 Теоретичне питання 1. Визначення митної вартості Звернемося до Митного кодексу України (від 10.02.2007), а саме до розділу 11 «митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів» та глав 46, 47, 48. Розділ XI МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ Глава 46 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ...
 • Митна політика
  Контрольна робота з дисципліни: «Державне регулювання економіки» Тема „ Митна пол і тика держави ” ЗмістВступ1. Поняття митної справи2. Митна політика й основні її елементи3. Принципи митного регулювання4. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента5. Митна політика і міжнародна торгівля6. Державне регулювання діяльності митних органівСписок літератури ВступПроголосивши Декларацією про державний суверенітет України незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна тим самим започаткувала свою самостійну митну політику та своє митне законодавство. Його значення при здійсненні зовнішньоекономічних відносин та міжнародного співробітництва в інших галузях важко недооцінити як і не треба переоцінювати. Це пояснюється перерозподілом товарних ринків, необхідністю завоювати на них стійке становище, отримати вигоду від ринкових механізмів, наповнити споживацький ринок. Розвиток...
 • Митна політика України
  6 Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: “Митна політика" Виконала: студентка 6 курсу (з. ф. н) спеціальність МЗЕД Вишняк Антоніна Перевірив: Викладач Шереметинська Оксана Валеріївна Київ - 2009 Зміст Теоретичне питання 1. Поняття державно-правового механізму митної політики Теоретичне питання 2. Захист вітчизняного ринку як елемент митної політики Теоретичне питання 3. Європейський союз як приклад регіонального митного угруповання Список використаної літератури Теоретичне питання 1. Поняття державно-правового механізму митної політики Митна справа в Україні розвивається у певній гармонізації та уніфікації із загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та стандартами. Наша держава самостійно визначає митну...
 • Історія митної справи в Україні
  9Контрольна робота:Історія митної справи в Україні Зміст 1. Зародження митно-тарифних відносин в Україні2. Митно-тарифна система за Козацької держави3. Митна політика Російської імперії 1. Зародження митно-тарифних відносин в Україні Становлення митної системи як чинника розвитку держави залежить від взаємодії як обєктивних, так і субєктивних факторів. Оскільки організація митної системи - це складова політики держави і частина економічної системи, то її реформування відбувається у відповідності до еволюції економіки в цілому. Зі зміною типів і форм державності змінювалась і митна політика, що відповідно відбивалось на ролі митних органів у системі регулювання державою економічних процесів.Історія розвитку митної системи в Україні починається з IV-V століття до нашої ери, коли у містах Причорноморя почалося стягнення податків за просування через чужу територію. З появою скіфської держави на початку VII ст. до н.е....
 • Митні платежі
  25Контрольна роботаЗ митної справиМитні платежіКиїв 2008 Зміст 1. Митні платежі як основні інструменти системи митного оподаткування2. Заходи регулювання зовнішньоекономічних відносин альтернативні митному тарифу3. Митні збори як різновид митних платежів 1. Митні платежі як основні інструменти системи митного оподаткування Формування соціально-орієнтованої економіки ринкового типу передбачає багатогранний комплекс взаємообумовлених заходів як у сфері функціонування внутрішніх економічних відносин, так і зовнішніх. І однією з найсуттєвіших проблем є вдосконалення системи фінансових важелів як засобів підвищення ефективності економіки.Використання тих чи інших інструментів зовнішньоекономічної політики має передбачати аналіз механізму їх реалізації та наслідків їх дії як для світового співтовариства в цілому, так і для економіки конкретної країни, зокрема. При цьому дана проблема має кілька аспектів.По-перше, усі...
 • Митно-тарифне регулювання
  49 Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: “Митна політика” Виконав: студент 6 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Хаткевич Юрій Перевірив: Викладач Шереметинська Оксана Валеріївна Київ - 2009 Зміст Теоретичне питання 1. Єдиний митний тариф та його структура Теоретичне питання 2. Переміщення культурних цінностей через митний кордон України Теоретичне питання 3. Комісія ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Список використаної літератури ВАРІАНТ 15 Теоретичне питання 1. Єдиний митний тариф та його структура Митно-тарифне регулювання належить до економічно-фінансового блоку митної справи. Правові основи регулювання визначено Законом України “Про Єдиний митний тариф”, прийнятим Верховною Радою України 5 лютого 1992 р., та підзаконними актами, що розробив Кабінет Міністрів...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

Центр неврологии и реабилитации AspaSIA

Скидка 100%

При посещении врача- невропатолога сеанс в солевой комнате в подарок!

Дистанционное обучение – дите образовательных инноваций

Студенческое утро добрым не бывает или как бодрит фраза «Мы...