• Асан Қайғы туралы аңыздар реферат
  ӘОЖ  398 (574) (092)                                                             Қолжазба құқығындаМАМИЕВА  БАХЫТКҮЛ  ОКТЯБРЬҚЫЗЫАсан Қайғы туралы аңыздар10.01.09- ФольклортануФилология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияныңАВТОРЕФЕРАТЫҚазақстан РеспубликасыАлматы, 2007 Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының фольклортану бөлімінде орындалды.Ғылыми жетекші:                   филология ғылымдарының кандидаты,доцент А.А.ӘбсадықовРесми оппоненттер:                филология ғылымдарының докторы,                                                   профессор К.І.Матыжанов                                                   филология ғылымдарының кандидаты                                                   А.А.ТұрғанбаевЖетекші ұйым                       Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық                                                 университеті      Диссертация 2 ...
 • Ар түзейтін бір ғылым
  АР ТҮЗЕЙТІН БІР ҒЫЛЫМ ТАБЫЛМАСАШәкәрімнің танымдық әлеміне Абай мұрасы арқылы кіру – ұтымды боларына айрықша ден қою керек, өйткені бұл жол жантану ілімін танып білуде адастырмас темірқазығымыз. Екі ой алыбы өз туындыларында қазақтың қоғамдық ой санасындағы шешуші әрі күрделі философиялық тақырыпты көтеріп, оның өзегіне айналған жантану ілімін танып білу жолында толассыз ізденіске түскен. Алдымен, Абай өз поэзиясында 1889 жылдан өмірінің соңына дейін түп иені танып білу жолында жүрек культін көтере жырлау арқылы толық адам ілімінің негізін салуға батыл қадам жасауға ұмтылды. Бұл ұмтылысты Шәкәрім дәстүрлі жалғастыра дамыту арқылы XІX ғасыр аяғы мен XX ғасыр басындағы әдебиетте философиялық лириканы классикалық биік деңгейге көтере білді.Ұстазы хакім Абай мен шәкірті Шәкәрім түп иені (хақиқатты) танып білуге жантану ілімі арқылы бару жолын ұстанды. Әсіресе, бұл өте күрделі, шешуі қиын, салмағы зіл батпан мәселені Шәкәрім XX ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің ояну дәуірінде мүлде тереңдей...
 • Ар жақта дүмбірлеген Арынғазы
  Ар жақта дүмбірлеген Арынғазы...Біз сөз еткелі отырған бабамыз күрделі тағдыр иесі. Оны өзімізден бұрын өзгелер танып, баға берген. Оған америкалық ғалым М.Б.Олкоттың “аса мықты тұлға, ресейлік зерттеушілер А.И.Левшин, А.Добромысловтың “атақты адам” деп сипаттауы анық дәлел. Ал Шернияз ақын болса Баймағамбет сұлтанға берген жауабында: Ар жақта дүмбірлеген АрынғазыЖайлаған арғын, найман, Өтенсазы...Байеке, танымасаң, танытайынМен едім Исатайдың Шерниязы, – дейді.Сонымен, Арынғазы кім? Ол қандай істерімен тарихта қалды? Оның өмірінен алынар тағылым неде? Арынғазының замандастары – 1820 жылғы Бұхараға барған А.Ф.Негри басқарған орыс елшілігі құрамында болған капитан Е.К.Мейендорф: “Сұлтанның бет-әлпеті әдемі, үлкен, сұлу, қара көзді, сырт-пішіні келбетті және салиқалы көрінеді. Бізге ол кең түрде пайымдай білетін адам ретінде әсер қалдырды”, деп келтіреді. 1820 жылы 21 қарашада Орынбор шекара комиссиясының төрағасы В.Ф.Тимковскийге жазған тағы бір хатында жоғарыдағы жолдардың иесі: “Ол (Арынғазы...
 • Хачатурян Арам Ильич
  Хачатурян Арам Ильич(1903—78)Cоветский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1954). Академик АН Армянской ССР (1963). Доктор искусствоведения (1965). Герой Соц. Труда (1973). Член КПСС с 1943. В 1929 окончил Музыкальный техникум им. Гнесиных (занимался по композиции у М. Ф. Гнесина), в 1934 — Московскую консерваторию у Н. Я. Мясковского (композиция), Р. М. Глиэра, С. Н. Василенко (инструментовка). В 1939—48 заместитель председателя Оргкомитета, с 1957 секретарь Союза Композиторов СССР. С 1950 преподавал в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, с 1951 (одновременно) — в Московской консерватории (с 1951 профессор). Среди учеников: Р. Г. Бойко, Н. К. Габуния, А. Виеру (Румыния), Э. С. Оганесян, М. Л. Таривердиев, Э. А. Хагагортян, А. Я. Эшпай. С 1950 выступал в концертах как дирижёр в СССР и за рубежом с исполнением собственных сочинений. Ленинская премия (1959), Государственная премия СССР (1941, 1943, 1946, 1950, 1971), Государственная премия Армянской ССР ( ...
 • Исторические стили. Ар Деко
  Министерство Образования Московской Области Московский Государственный Областной Университет                       Реферат на тему: Исторические стили. Ар Деко                       Москва 2009 Исторический стиль Ар Деко Ар Деко можно назвать не только течением, а, скорее тенденцией в дизайне. Сейчас стиль Ар деко стал достаточно популярным, в частности в восточноевропейских реалиях, где множество людей получили доступ к естественному облагораживанию своего жилища. Параллель с межвоенной Европой напрашивается сама собой. Но современное прочтение Ар Деко – стиля роскоши, богатства и пристального внимания к декорам, привносит в него и технические достижения, и вполне традиционные материалы, и качественно новые. Впечатляют такие интерьеры своим декоративизмом, где каждая вещь должна выглядеть шикарно, что понятно и простительно для состоятельного человека – демонстрировать свой капитал. Причем капиталом будет и весь интерьер, и особенно отдельные, часто коллекционные...
Найдено 0 документов
  NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

  Форбэст / ForBest

  Скидка 10%

  Скидка от 10%! Размер скидки будет напрямую зависеть от температуры на улице!

  Готовимся к студенческой жизни заблаговременно

  А вы знали, что кандидатская диссертация может стать венцом...