я 1 яD lq9m.pdr 1,1 яgяЪ q marker1.pcx 25,35 я_я2Џа ўЁ«  ¤Ґ©бвўЁп  ¤ ваЁЈ®®¬ҐваЁзҐбЄЁ¬Ё дгЄжЁп¬Ё. ЙННННННННННННННННННННННННННННННСНННННННННННННННННННННННННННННН» єy=Sinя7 aя0- дгЄжЁп ®Ја ЁзҐ п іy=Cosя7 aя0- дгЄжЁп ®Ја ЁзҐ п є є + і + і - і + є є-1 я7,я0 Sinя7 aя0 я7,я0 1 ДДДДЕДДДД і-1я7 ,я0 Cosя7 a ,я0 1 ДДДДЕДДДД є є - і - і - і + є МННННННННННННННННННННННННННННННПНННННННННННННННННННННННННННННН№ єy=tgя7 aя0 ; y=Ctgя7 aя0- Ґ®Ја ЁзҐлҐ дгЄжЁЁ є є - і + є є ДДДДЕДДДД є є + і - є ИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј 360 = 2я7pя0 ; 180 =я7 pя0 ; 90 = 0,5я7pя0 ;„«Ё  ¤гЈЁ а ў  Їа®Ё§ўҐ¤ҐЁо я7p я0 я7 p я0 я7 pя0 Ґс а ¤Ё ®Ј® Ё§¬ҐаҐЁп   а - 60 = Д ; 45 = Д ; 30 = Д ¤Ёгб 3 4 6 Cя4®Єа㦮бвЁя0 = 2я7pя0R Ћб®ўлҐ ваЁЈ®®¬ҐваЁзҐбЄЁҐ ⮦¤Ґбвў : яЪqя0 1.Sinя52я7aя0 + Cosя52я7aя0 = 1 Sinя7 aя0 Cosя7 a 2.tgя7 aя0 = ДДДДД ; Ctgя7 aя0 = ДДДДД Cosя7 aя0 Sinя7 a 3.tgя7 aя0 * Ctgя7 aя0 = 1 1 1 4.1 + tgя52я7aя0 = ДДДДД ; 1 + Ctgя7 aя0 = ДДДДД Cosя52я7aя0 Sinя52я7a

я2Џа ўЁ«® д®а¬г« ЇаҐўЁ¤ҐЁп я_Љ Є®© § Є:я. ‘в ўЁ¬ в®в § Є, Є®в®ал© Ё¬ҐҐв дгЄжЁп ў ¤ ®© зҐвўҐавЁ. я_Љ Є п дгЄжЁп:я. …б«Ё гЈ®« ®вЄ« ¤лў Ґвбп ®в Ј®аЁ§®в «м®Ј® ¤Ё ¬Ґва  в® дгЄжЁп Ґ ¬ҐпҐвбп. …б«Ё гЈ®« ®вЄ« ¤лў Ґвбп в® ўҐавЁЄ «м®Ј® ¤Ё ¬Ґва  в® дгЄжЁп ¬ҐпҐвбп   ᮧўгзго.( Sinя7 aя0   Cosя7 aя0 ; tgя7 aя0   Ctgя7 aя0) ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї іCos(я7aя0-я7bя0) = Cosя7aя0*Cosя7bя0 + Sinя7aя0*Sinя7bя0 і Cos(я7aя0+я7bя0) = Cosя7aя0*Cosя7bя0 - Sinя7aя0*Sinя7bя0і ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ іSin(я7aя0-я7bя0) = Sinя7aя0*Cosя7bя0 - Cosя7aя0*Sinя7bя0 і Sin(я7aя0+я7bя0) = Sinя7aя0*Cosя7bя0 + Cosя7aя0*Sinя7bя0і ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ і tg я7aя0 - tg я7bя0 і tgя7 aя0 + tgя7 bя0 і іtg(я7aя0-я7bя0) = ДДДДДДДДДДД і tg(я7aя0+я7bя0) = ДДДДДДДДДДД і і 1 + tgя7aя0*tgя7bя0 і 1 - tgя7aя0*tgя7bя0 і ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДї і Ctgя7aя0*ctgя7bя0 + 1 і Ctgя7aя0*ctgя7bя0 - 1 і іCtg(я7aя0-я7bя0) =-ДДДДДДДДДДДДД і Ctg(я7aя0+я7bя0) = ДДДДДДДДДДДДД і і Ctgя7 aя0 - ctgя7 bя0 і Ctgя7 aя0 + ctgя7 bя0 і ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДЩ іSin 2я7aя0 = 2*Sinя7 aя0*Cosя7 aя0 і Cos2я7aя0 = Cosя52я7aя0 - Sinя52я7aя0 і ГДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДЩ і 2*tgя7 aя0 і Ctgя52я7aя0 - 1 і іtg 2я7aя0 = ДДДДДДДД і Ctg 2я7aя0 = ДДДДДДДДД і і 1 - tgя52я7aя0 і 2*Ctgя7 aя0 і АДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ Sinя7 aя0 * Cosя7 bя0 = 0,5*[Sin(я7aя0-я7bя0) + Sin(я7aя0+я7bя0)] Sin x + Sin y = 2Sin 0,5(x+y) * Cos 0,5(x-y) Sin x - Sin y = 2Cos 0,5(x+y) * Sin 0,5(x-y) Cos x + Cos y = 2Cos 0,5(x+y) * Cos 0,5(x-y) Cos x - Cos y = -2 Sin 0,5(x+y) * Sin 0,5(x-y) Cosя7 aя0 * Cosя7 bя0 = 0,5[Cos(я7aя0-я7bя0) + Cos(я7aя0+я7bя0)] Sinя7 aя0 * Sinя7 bя0 = 0,5[Cos(я7aя0-я7bя0) - Cos(я7aя0+я7bя0)] ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї і Sin(x-y) і Sin(x+y) і іtg x - tg y = ДДДДДДДДДДД і tg x + tg y = ДДДДДДДДДДД і і Cos x Cos y і Cosя7 я0x Cos y і ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ і Sin(x-y) і Sin(x+y) і іCtg x - Ctg y = -ДДДДДДДДДДД і Ctg x + Ctg y = ДДДДДДДДДДД і і Sin x Sin y і Sinя7 я0x Sin y і АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

Sin 3x = 3Sin x - 4Sinя53я0x я42tg x Cos 3x = 4Cosя_3x - 3Cos xя. Sin 2x = ДДДДДДДДД я7/я41 + Cos 2xя0 2tgя52я0x + 1 іCos xі =я7 я0 я7/я0 ДДДДДДДДДД я7?я0 я7 я_я5 2я0 .я.я4 1 + tgя52я4x я7/я41 - Cos 2xя0 Cos 2x = ДДДДДДДД іSin xі =я7 /я0 ДДДДДДДДДя4Дя0 1 - tgя52я0x я7?я5 я_ 2я0 . я7/я4 1 - Cos 2xя0 2tg x іtg xі =я7 /я0 ДДДДДДДДДДД tg 2x = ДДДДДДДД я7?я5 1 + Cos 2xя0 1 - tgя52я0x
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

Fortis

Скидка 20%

Скидка 20% на "Начальный профилактический курс" от торговой марки "Fortis"

Подготовка к экзаменам – самые эффективные способы

Арт-терапия для детей помогает преодолеть трудности