Найдено 1613 документов
 • Beynəlxalq turizmin coğrafiyası
  Beynəlxalq turizmin coğrafiyası( 1. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası kursunun mövzusu, məqsəd və vəzifələri – Ümumiyyətlə turizm nə deməkdir? Gəlin bu sözün mənasını hərtərəfli araşdıraq. Turizm - çoxmənalı bir sözdür. Bu sözün ilk sadə anlayışı – istirahət və səyahət deməkdir. Turizm - fransız sözüdür və onun mənası gəzinti, istirahət və əyləncə deməkdir. Lakin bu sözün başqa mənaları da var. Məsələn, turizm – insanın istirahət etdiyi zaman bütün mürəkkəb prosesləri öyrənən və onları müəyyən istiqamətə yönəldən və tənzimləyən bir amildir. Eyni zamanda turizmi ölkə iqtisadiyyatının bir sahəsi kimi qiymətləndirirlər. Turizm sözünün törəməsi - «turistika» sözü – turizmin inkişafını öyrənən yeni meydana gəlmiş bir elmdir. Turizmin başqa bir mənası isə - turist-lərə göstərilən xidmət sahəsidir. İnsanlar həmişə səyahət ediblər. Öz qəbiləsinin yaşadığı məskənlərin ətrafından başlanan ibtidai səyahətlər daha sonralar uzaq səfərlər, dəniz və çaylarla edilən səyahətlərlə əvəz olunmuşdur. Səyahət müəyyən ...
 • TURİZMİN İQTİSADİYYATI
  TURİZMİN İQTİSADİYYATIMÜNDƏRİCATMündəricat ........................................................................ ...................... 11. Turizmin iqtisadiyyatı kursunun predmeti və vəzifələri ........................... 22. Turizm məhsulu və xidmət üsulları ......................................................... 63. Turizm sənayesi və onun inkişafına təsir göstərən amillər ................... 114. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında turizmin rolu ...................................... 175. Turizmin ölkənin tədiyyə balansına, valyuta təklif və tələbinə təsiri ..... 206. Turizmin gəlirlərə, daxili qiymətlərə və dövlət gəlirlərinə təsiri ............. 247. Turizmin sosial-mədəni əhəmiyyəti ...................................................... 278. Turizm məhsulunun mövcud olma dövrü ............................................. 319. Turizm xidmətləri bazarının seqmentləşdirilməsi ................................. 3210. Turizm və sosial-mədəni servis müəssisələrinin xərcləri və ...
 • EKOTURİZM
  REFERATEKOTURİZMMÜNDƏRİCATMündəricat ........................................................................ ...................... 11. Ekoturizm fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri ............................... 22. Ekoturizmin mahiyyəti, “Təbiət turizmi” və “Ekoloji turizm” anlayışları ........................................................................ ...................... 43. Ekoturizmin yaranması və inkişaf tarixi .................................................. 84. Təbii mühitdən ekoturizm məqsədilə istifadənin xüsusiyyətləri ............ 125. Ekoturizm fəaliyyətinin planlaşdırılması ............................................... 176. Ekoloji turların təsnifatı ........................................................................ . 197. Ekoturizmdə yerləşmə vasitələri, düşərgə və sığınacaqların təşkili ..... 228. Turizm bazarında ekoturizm tələbatının qiymətləndirilməsi ................. 269. Ekoturizmdə marketinq və reklam ............................... ...
 • YEMƏK QABLARI
  YEMƏK QABLARIRestoranlarda farfor, keramik, şüşə, büllur, saxsı, metal, taxta və plastmas qablar istifadə edilir. Restoranın növü, zalın həcmi, satılan məhsulun çeşidi, iş rejimi və xidmət formasından asılı olaraq yemək qablarının çeşidi və miqdarı müəyyən edilir. Normativlər bir yerə üç və ya dörd dəstə tələblər əsasında müəyyən edilir, bu zaman iki dəst zalda, bir dəst qab yuma yerində və bir dəst serviz sahəsində olur. Bu miqdar müştərilərin fasiləsiz xidmətinə imkan yaradır.Farfor qabları qar rəngli ağ rəngdə olur və bir az işıqlıdır. Saxsı qablarla müqayisədə onlar istiliyə davamlı və örtükləri dözümlüdür. Kənarlarından asta zərbə zamanı onlar dəqiq davamiyyətli səs verirlər.Fayans qablar hətta ən nazik sahələrdə belə işıqlanmırlar. Zərbə zamanı onlar küt səs çıxarır və bu da yanmanın aşağı temperaturundan xəbər verir.Restoranlar üçün istehsal edilən saxsı və farfor qablar formaların sadəliyi və gigiyenikliyi ilə fərqlənirlər. Bu qabların ucu biz yerləri yoxdur və bu da onların sanitar işlənməsin ...
 • Turist marşrutları və ekskursiya işinin təşkili
  "Turist marşrutları və ekskursiya işinin təşkili" fənnindənREFERAT İŞİMÖVZU 1Azərbaycan Respublikasının turist marşrutlarının istiqamətləriŞimal istiqaməti – Bu istiqamətə 2 turizm bölgəsi daxildir:Bakı-Abşeron turizm bölgəsi və Quba-Xaçmaz turizm bölgəsiBakı-Abşeron turizm bölgəsi Azərbaycan Respublikasının şərqində, Xəzər dənizi sahilində yerləşir və əlverişli coğrafi mövqeyə malikdir. Bölgə dərketmə, müalicə-sağlamlıq, idman, işgüzar turizm növləri üzrə ixtisaslaşmışdır. Xəzərin Bilgəh, Nardaran, Pirşağı, Buzovna, Zuğulba, Novxanı sahillərindəki qumlu çimərliklər turizmin inkişafı baxımından əlverişlidir. Balneoloji iqlimə malik bölgədə "Gənclik", Beynəlxalq Turizm Məkəzi, "Neptun" turist bazası və sanatoriya-kurort mərkəzləri (Bilgəh, Mərdəkan, Buzovna) fəaliyyət göstərir. Bakıda İçərişəhərin tarixi-memarlıq abidələrindən olan Buxara və Multani karvansaralarından müasir dövrdə turist obyektləri kimi istifadə olunur. Bakı Əyləncə Mərkəzi, "Akva-park", "Lunapark", "Lido" istirahət və əyləncə m ...
 • TURİZM HAQQINDA
  «TURİZM HAQQINDA»AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUBu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir və turizm sahəsində meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydasını müəyyənləşdirir.Maddə 1. Əsas anlayışlarBu Qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:turizm – Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iş-peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti getmələri (səyahətləri);turist – istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı (tarix və mədə ...
 • BÜLLUR VƏ ŞÜŞƏ QABLAR
  BÜLLUR VƏ ŞÜŞƏ QABLARMüxtəli, şərab-spirtli içkilərin masaya verilməsi üçün yemək masalarının servirovkası zamanı lyuk və yuxarı klaslı restoranlarda büllurdan hazırlanmış qablardan istifadə edilir.Büllur qablar qəbul, banket və digər xüsusi tədbirlər zamanı istifadə edilir. Digər hallarda əsas etibarı ilə şüşə qablardan istifadə edilir.Restoranlarda bir yer üçün 0.75 dəstli likyor və konyak qədəhləri, reynven və lafit-2-3, 3-5 qədəh, şampan şərabı üçün nəzərdə tutulmuş qədəhlər-2 istifadə edilir.Bu qabların seçilməsi zamanı müəyyən qaydalardan istifadə edilir: içki tünd olduqca, qədəh bir o, qədər kiçik olmalıdır.Şüşə və ya büllur qablarla masanın servirovkası zamanı aşağıdakılar istifadə edilir:likyor üçün nəzərdə tutulmuş 25 sm3 həcmli likyor qədəhləriqısa ayaqlı “lalə” şəkilli konyak qədəhləri-onlara 25 sm3 artıq içki süzülmür (bu qədəhlər masanın öncədən servirovkası zamanı masaya qoyulmur);Araq və ya digər acı içkilər üçün nəzərdə tutulmuş 50 sm3 həcmli araq qədəhləri;Spirt qatılmış və ...
 • TURİZM
  TURİZM İnsanlar həmişə səyahət ediblər. Öz qəbiləsinin yaşadığı məskənlərin ətrafından başlanan ibtidai səyahətlər daha sonralar uzaq səfərlər, dəniz və çaylarla edilən səyahətlərlə əvəz olunmuşdur. Səyahət müəyyən məqsəddən asılı olmayaraq, insanların məkan və zaman çərçivəsində öz yerlərini dəyişməsidir. Hazırda dünyanın əksər dövlətlərində müasir turizm hərəkatı XX əsrin fenomeni adlandırılır. Həqiqətən də belədir, bu gün şahidi olduğumuz turizm, texnikanın, insanlar arasındakı humanitar münasibətlərin, təhlükəsizlik prinsiplərinə riayət etməklə, dünyanın hər yerinə səyahət etmək imkanının yaranmasının nəticəsidir. XX əsrin fenomeni sayılan turizm hazırda dünyanın bir sıra ölkələrində 240 milyondan çox insanın məşğuliyyətini təmin edən və demək olar ki, bütün sənaye sahələri (38 sənaye sahəsi) ilə əlaqəli fəaliyyət göstərən, geniş maddi bazaya malik və sürətlə inkişaf edən sahəyə çevrilmişdir. Turizm Fransız mənşəli söz olmaqla səyahət, səfər etmək deməkdir. Turist i ...
 • Məqsədinə görə turizmin növləri
  Məqsədinə görə turizmin növləriEkskursiyaDərketmə məqsədi ilə həyata keçirilən səyahətdir.Turizm firmalarının məşğul olduğu, turizmin daha çox yayılmış formalarından biri olmaqla yanaşı müxtəlif region və ölkələrin tarixi, mədəni, təbii və b. diqqətəlayiq sərvətləri ilə insanların tanış olmaq arzusudur.Dərketmə kurortda istirahət zamanı da həyata keçirilə bilər, yəni, istirahət müddətində turistlər ekskursiyalarda iştirak edərək hətta, başqa şəhərlərə getmək imkanı da qazanırlar.Bir çox ölkələrdə dərketmə səyahətlərinin xarakterik xüsusiyyəti, onun uzaq məsafələrə təşkil edilməsi və bir səyahət müddətində daha çox ölkə və şəhərlərdə olmaq şansının verilməsidir.Rekreasiya turizmi (latınca recreatio – bərpa etmək)İstirahət ilə həyata keçirilən səyahətdir.Turizmin bu növü bütün dünyada geniş yayılmışdır.Xarici turistlərin İspaniya, İtaliya, Rumıniya, Çexiya, Bolqarıstan, Türkiyə kimi ölkələrə səfərləri əsasən bu məqsədlə həyata keçirilir.Belə səfərlərin xarakterik xüsusiyyəti, onun müddətinin ...
 • Statistika
  Referat “Statistika”M ö v z u l a r:Statistikanın predmeti və metodları.Statistika elm kateqoriyaları.Statistika müşahidəsi.Satistik məlumatların yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması.Mütləq və nisbi kəmiyyət.Orta kəmiyyətlər.Orta kəmiyyətin hesablama üsulları.Variasiya göstəriciləri.Seçmə müşahidələri.Qarşılıqlı əlaqələrin statistik öyrənilməsiDinamika sıraları.İqtisadi indekslər.Əhali statistikası.Əmək məhsuldarlığı.Milli statistika.1. Statistikanın predmeti və metodları Statistika elmlər sistemində mühüm yer tutan, özünə məxsus predmeti və tədqiqat metodu olan bir elm sahəsidir. O uzun inkişaf tarixinə malik olan bir elmdir. Statistika ictimai elmdir. Onun predmetinin əsas xüsusiyyəti, həyatda baş verən kütləvi sosial –iqtisadi hadisələrin kımiyyət tərəfini və onların qanunauyğunluqlarını tədqiq etməkdir. Statistika elminin birinci mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ayrı –ayrı faktlardan ibarət olan çox götürülmüş hadisə və pprosesləri tədqiq edir. S ...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

Expert Oil / Эксперт Оил

Скидка 100%

Покупай масло MOTUL 4, 5 литров – получай мойку в подарок!

Потрясающие советы экспертов помогут собрать ребенка в школу

Заочное образование в Казахстане выходит на новый уровень