Найдено 16 документов
 • Анализ эффективности комплексного применения мер помехозащиты для повышения устойчивости функционирования средств связи в условиях радиопротиводействия противника
  71 УТВЕРЖДАЮ Начальник кафедры №201 кандидат технических наук _______________________ “15“ декабря 2005 года ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ курсанту 5 курса 454 учебной группы Баты Андрея Сергеевича Руководитель: доцент (слушателей) кафедры № 201, кандидат технических наук, ________________________________ ТЕМА: Анализ эффективности комплексного применения мер помехозащиты для повышения устойчивости функционирования средств связи в условиях радиопротиводействия противника (утверждена приказом по академии № от « » декабря 2005 г.) Исходные данные к работе (проекту, задаче): - принципы построения и функционирования систем и средств связи тактического звена управления (ТЗУ); - характеристики сигналов, используемых в системах и средствах связи ТЗУ; - режимы работы средств связи; - варианты применения систем и средств связи ТЗУ; методики оценки помехоустойчивости средств радиосвязи. 3. Перечень подлежащих разработке вопросов...
 • Виды ответственности военнослужащих
  6 66 Оглавление Введение 1. Конституционно-правовые особенности военной службы 1.1.Военная служба как особый вид государственной службы 1.2. Конституционно - правовое положение военнослужащих 1.3. Юридические гарантии прав и свобод военнослужащих 2. Юридическая ответственность военнослужащих 2.1. Особенности юридической ответственности военнослужащих 2.2. Виды юридической ответственности военнослужащих 3. Правовые основы привлечения военнослужащих к юридической ответственности 3.1. Основания для привлечения военнослужащих к дисциплинарной и административной ответственности 3.2. Гражданско-правовая и материальная ответственность военнослужащих 3.3. Основания для привлечения военнослужащих к уголовной ответственности Заключение Список сокращений Библиография Приложения 1. Конституционно-правовые особенности военной службы 1.1.Военная служба как особый вид государственной службы Военная...
 • Влияние стресса на функции сердечно-сосудистой системы военнослужащих
  1 МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К. Д. УШИНСКОГО ДИПЛОМНАЯ РАБОТА «ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» СТУДЕНТА 5 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МАРТЬЯНОВА ДЕНИСА НИКОЛАЕВИЧА НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОР МУРАВЬЕВ А. В. ЯРОСЛАВЛЬ, 2000 СОДЕРЖАНИЕ Стр. Введение Обзор литературы Методика исследования Результаты исследования Обсуждение результатов Выводы Список литературы 2 - 3 4 - 22 23 - 27 28 - 47 48 - 51 ...
 • Зброя масового ураження та коротка її характеристика
  2 “Затверджую” Викладач курсу цивільної оборони _______________ П.І.Б. “___”______________200 р. ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з цивільної оборони з студентами четвертої групи третього курсу фізичного факультету. ТЕМА: Зброя масового ураження та коротка її характеристика. МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомити студентів із зброєю масового ураження, дати основні поняття і визначення. ЧАС: 45 хв. Місце: Навчальна аудиторія курсу цивільної оборони. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 1. Ядерна зброя та її уражаючі фактори. 2. Хімічна зброя. Класифікація отруйних речовин за характером їх дії на живі організми. Основні властивості хімічних засобів ураження. 3. Біологічна зброя. Види і основні властивості біологічних засобів ураження. 4. Нові види зброї масового ураження. ЛІТЕРАТУРА ПО ТЕМІ: ХІД ЗАНЯТТЯ І. ВСТУП./5 хв./: - Перевірити наявність студентів. - Провести коротке опитування за матеріалами минулої теми. - Оголосити...
 • Методика прийому бойової машини 9А52
  Кафедра будови та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння Дипломна робота Тема: "Методика прийому бойової машини 9А52" 2007 Вступ Актуальність теми полягає в тому, що існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом обєктивних і субєктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам. Обєктивними причинами є: 1. Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави. 2. Розрив економічних звязків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах...
 • Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі
  МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ДИПЛОМНА РОБОТА випускника військового двічі орденів Червоного Прапора інституту ракетних військ і артилерії імені Богдана Хмельницького Сумського Державного університету м. Суми 2005 р. Військовий двічі орденів Червоного Прапора інститут ракетних військ і артилерії імені Богдана Хмельницького Сумського Державного університету Кафедра будови та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння Дипломна робота (військове звання) (прізвище) (імя та по батькові) Тема: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі. Керівник: (посада, вчене звання, науковий ступінь) (військове звання,...
 • Отравляющие и сильно действующие ядовитые вещества общеядовитого действия. Клиника, диагностика и лечение
  КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОБЩЕЯДОВИТОГО ДЕЙСТВИЯ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИАНИДОВ МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ИНТОКСИКАЦИИ КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОРАЖЕНИЯ ЛЕЧЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЙ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТОЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫМ В ОЧАГЕ И НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 0В ОБЩЕЯДОВИТОГО ДЕЙСТВИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ОТРАВЛЕНИЯ АКРИЛНИТРИЛОМ ОТРАВЛЕНИЯ СЕРОУГЛЕРОДОМ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. Введение В эту группу веществ входят боевые отравляющие и аварийные химически опасные вещества, которые на путях проникновения в организм не оказывают местного действия, а всасываясь в кровь, вызывают поражения общеядовитого или резорбтивного действия. К БОВ общеядовитого действия относятся синильная кислота и ее соли- цианиды, хлорциан, мышьяковистый и фтористый водород. На...
 • Роль казачества в военной истории России
  4 Оглавление Введение Глава I. История казачества: от прошлого до настоящего. I.1. Ранняя история казачества I.2. Политико-административное самоуправление казаков Глава II. Казаки на защите Отечества. II.1. Военное искусство казаков II.2. Казаки в военных операциях (XVIII - XIX вв.) II.3. Казаки в I Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах Заключение Литература Введение С 1990 года казачий вопрос, несмотря на все пережитое, снова в центре общественного внимания, и стал, пожалуй, одним из стержневых вопросов воскрешения и восстановления России. Однако вопрос о происхождении казачества является довольно сложным, и все же мог быть давным-давно разрешен, но беда в том, что его тесно связали с политикой. Уже какой год ведется сомнительная по содержанию и провокационная по направлению дискуссия - кто они, казаки: отдельный народ или нация, национальность или военное сословие, субэтнос или культурно-исторический этнос...
 • Анализ эффективности комплексного применения мер помехозащиты для повышения устойчивости функционирования средств связи в условиях радиопротиводействия противника
  71 УТВЕРЖДАЮ Начальник кафедры №201 кандидат технических наук _______________________ “15“ декабря 2005 года ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ курсанту 5 курса 454 учебной группы Баты Андрея Сергеевича Руководитель: доцент (слушателей) кафедры № 201, кандидат технических наук, ________________________________ ТЕМА: Анализ эффективности комплексного применения мер помехозащиты для повышения устойчивости функционирования средств связи в условиях радиопротиводействия противника (утверждена приказом по академии № от « » декабря 2005 г.) Исходные данные к работе (проекту, задаче): - принципы построения и функционирования систем и средств связи тактического звена управления (ТЗУ); - характеристики сигналов, используемых в системах и средствах связи ТЗУ; - режимы работы средств связи; - варианты применения систем и средств связи ТЗУ; методики оценки помехоустойчивости средств радиосвязи. 3. Перечень подлежащих разработке вопросов...
 • Виды ответственности военнослужащих
  6 66 Оглавление Введение 1. Конституционно-правовые особенности военной службы 1.1.Военная служба как особый вид государственной службы 1.2. Конституционно - правовое положение военнослужащих 1.3. Юридические гарантии прав и свобод военнослужащих 2. Юридическая ответственность военнослужащих 2.1. Особенности юридической ответственности военнослужащих 2.2. Виды юридической ответственности военнослужащих 3. Правовые основы привлечения военнослужащих к юридической ответственности 3.1. Основания для привлечения военнослужащих к дисциплинарной и административной ответственности 3.2. Гражданско-правовая и материальная ответственность военнослужащих 3.3. Основания для привлечения военнослужащих к уголовной ответственности Заключение Список сокращений Библиография Приложения 1. Конституционно-правовые особенности военной службы 1.1.Военная служба как особый вид государственной службы Военная...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

Айриш Паб Дублин / Irish Pub Dublin

Скидка 100%

Закажи микс-гриль за 17000 тг. и получи 3 литра фирменного напитка в подарок!

Школьная форма в Казахстане подойдет на любой вкус и цвет

Санаторий для детей – куда отправить ненаглядное чадо